Batman Kültür ve Sanat Derneği 0532 701 24 68 bilgi@batmanart.net

Hakkımızda

Batman Kültür ve Sanat Derneği (Bundan sonra BART olarak anılacaktır.) Batman ili ve çevresinde kültür ve sanat alanında çalışan en eski ve etkili sivil toplum örgütüdür. Bölgenin ekonomik kısıtlılıkları ve bunun bir yansıması olarak sanat ve kültür hayatındaki eksiklik ve yetersizlikleri tamamlamaya çalışan Derneğimiz, bölgedeki sanatçıların ve sanatseverlerin kendilerini sanatsal yollarla ifade etmek için erişim eksikliklerini gidererek, bölgedeki birey ve toplulukları sanat yoluyla birbirine bağlayarak ve birleştirerek, sanatsal ifade özgürlüğünün önündeki engelleri yıkarak, ayrımcılığı ve dışlanmayı reddederek, sosyal içermeyi teşvik ederek sanat savunuculuğu yapmaktadır.