Batman Kültür ve Sanat Derneği 0532 701 24 68 bilgi@batmanart.net

Hedeflerimiz

  • Bölgesel sanatçılar, sanatseverler ve sanat kuruluşlarının birbirleri ile düzenli olarak bir araya gelmesi, kaynakları ve hikayelerini paylaşarak fikir üretmeleri,
  • Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki ortaklıklar ile Batman’da sanatın yaygınlaştırılması, sanatçıların görünürlüğünün artırılması,
  • Bölgesel sanatçıların, sanatseverlerin ve çocukların vizyon ve becerilerini geliştirmeye odaklı eğitim ve organizasyonların yapılması
  • Bölgesel sanatçılara bölgede ve diğer kentlerde gösterim, sergi ve performans imkanlarının yaratılması,
  • Bölge insanının sanat ve kültüre erişimini artırmak amacıyla sanatçılarla bir araya getirecek çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi,  sanat ve kültür festivalleri ile toplumsal bağların güçlendirilmesi ve  bölgesel sanatçılarının gelişimi ve uygulamaları için bir platform oluşturması.
  • Sanatın önemi ve yaşamları dönüştürme, toplumu teşvik etme ve topluluklar oluşturma yetenekleri hakkında halkın bilgilendirilmesi,
  • Bölgesel sanat ve kültürün büyümesi ve gelişmesi için kamunun üzerine düşen vazifelerin takip edilmesi, ilgili kamu kuruluşlarının sanatsal faaliyetlerin çeşitlenmesine destek ve ön ayak olması için teşvik edilmesi.